Betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen
Praktijk voor Remedial Teaching & Orthopedagogiek
'Indy had erg veel moeite met rekenen in groep 4. In groep 5 zijn we begonnen met begeleiding en Indy heeft er veel baat bij. Ze snapt rekenen beter en vindt het ook veel leuker.'
'Zijn niveau is verbeterd, maar nog belangrijker, hij heeft geen hekel aan lezen meer! En dat is de echte winst!'
'Het was heel mooi om als ouders te merken dat hij echt geholpen werd met zijn specifieke rekenproblemen en dat we een zelfverzekerder kind hadden dat de examenperiode in ging.'
'Wat ik het meest bijzondere vind aan de Obalo begeleiders, is dat ze echt naar het kind kijken. Ze zien wat werkt voor dit kind én ze passen de methode daar op aan.' 
'Voordat zij de begeleiding kreeg was ze een onzeker meisje die dacht dat ze niet veel kon. Maar door de diagnose weet zij dat het niet aan haar ligt, maar dat ze iets heeft waar door goede begeleiding mee te leven valt.'

'Timo heeft heel veel geleerd tijdens de dyslexielessen. Is enorm vooruit gegaan. Hierdoor kan hij de lessen beter volgen en gaan de schoolprestaties ook vooruit. Hierdoor krijg je meer plezier en zelfvertrouwen.'

'Femke is de cursus kookkracht onzeker in gegaan en erg opgebloeid weer uitgekomen. Ze kan beter leren, zit beter tussen de kinderen in de klas, is er veel zelfverzekerder uitgekomen.'

Een greep uit onze specialisaties en registraties:

 

Orthopedagoog NVO

Orthopedagoog Generalist

Remedial teacher LBRT registratie

Specialist leren en ontwikkelen

Dyslexiespecialist

Dyscalculiedeskundige

Psychodiagnostisch specialist

NVO diagnostiekregistratie

Gedragsspecialist

Kids’ Skills Ambassador (gecertificeerd)
Jungle Memory trainer

Dyslexiebehandelaar (gecertificeerd)

Faalangsttrainer (gecertificeerd)

SOVA trainer (gecertificeerd)

Snelleestrainer (gecertificeerd)

 

team2015

 

Bij Obalo werken verschillende remedial teachers en orthopedagogen. Een leerling wordt toegewezen aan een van hen, dus uw kind krijgt steeds van dezelfde persoon les. Ook voor u als ouders of school is het fijn om een enkel aanspreekpunt te hebben. Dit toewijzen gebeurt meestal om praktische redenen of om een bepaald specialisme van een teamlid. 

 

 

 

scheiding

 

Elvira

Elvira is in 2002 begonnen met Obalo. Elvira is onder meer gediplomeerd en geregistreerd remedial teacher®, psychodiagnostisch specialist, Master Special Educational Needs (door twee masteropleidingen Speciaal Onderwijs), NLP-master practitioner en dyslexiespecialist.

Het werken met kinderen is geweldig leuk: je ziet hun zelfvertrouwen groeien met alles wat ze leren. Het is een uitdaging om steeds dat te kiezen, wat kinderen nodig hebben om hun mogelijkheden te vergroten. Een uitdaging die ik graag aan ga!

lbrt

E-mail Elvira

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag

 

 

 

scheiding

 

Marianne

Marianne werkt bij Obalo als secretarieel en administratief medewerker; kortom: onze algemene duizendpoot.

Marianne is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Zij neemt op alle dagen (behalve de vrijdag) de telefoon aan. Ze verzorgt alle voorkomende administratieve werkzaamheden en zorgt ervoor dat iedereen alles steeds kan terugvinden. Marianne is tevens onze Bedrijfs Hulpverlener (BHV-er).

 

E-mail Marianne

 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

 

 

 scheiding

agnes

Agnes werkt sinds najaar 2014 bij Obalo als onderwijsassistent in de studieruimte waar ze de jongeren begeleidt die daar hun huiswerk maken. Deze jongeren hebben daarnaast een half uur studie coaching volgens het SKILLS programma door een orthopedagoog van Obalo.                                  

Agnes heeft de Pedagogische Academie in Sneek gedaan en heeft ruim 14 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Ze werkte ook 7 jaar in verschillende functies in de kinderopvang en deed een opleiding voor het werken met mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Als vrijwilliger en creatief begeleider werkte ze met deze doelgroep. Verder is Agnes ook een aantal malen per jaar werkzaam als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) in de gemeente Raalte.


E-mail Agnes

 

werkdagen: maandag-, woensdag- en donderdagmiddag

 

 

scheiding

 
Marian
Marian Lugtenberg werkt sinds september 2011 bij Obalo. Marian is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs, eerst als juf en later als RT/IB-er. Ze heeft een tweedegraads bevoegdheid Nederlands, een opleiding Remedial Teaching en Dyslexiespecialist, beiden gevolgd op Hogeschool Windesheim. Verder is ze als RT-er werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ze heeft ervaring met faalangstreductie- en sociale vaardigheidstrainingen. 
Kinderen 'weer op de rails zetten' is mijn passie. Juist die kinderen helpen bij wie het leren en de ontwikkeling niet vanzelf gaan. Deze kinderen hun zelfvertrouwen en leerplezier weer laten (terug)vinden is mijn doel.

 

 

scheiding

Loes

Loes Italiaander werkt sinds december 2011 als orthopedagoog bij Obalo. Ze houdt zich bezig met psychodiagnostisch onderzoek (naar bijvoorbeeld intelligentie, dyslexie en rekenproblemen) en met dyslexiebehandeling. Loes woont samen met haar vriend in Kampen. In mei 2011 is ze afgestudeerd van de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Leerlingenzorg. Tevens is ze ONL dyslexiebehandelaar.

 

E-mail Loes

 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

 

scheiding

Tamara

Tamara werkt sinds 2014 bij Obalo als orthopedagoog en dyslexiebehandelaar. Ze woont in Deventer. Tamara is in november 2011 afgestudeerd van de opleiding Orthopedagogiek, met specialisatie Leren en Ontwikkeling, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar studie heeft zij diverse keren invalwerk gedaan voor de Stroming (Dienstencentrum Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio). Tevens is zij ONL dyslexiebehandelaar.

 

E-mail Tamara

 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

 

scheiding

Elke

Elke heeft de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gevolgd en is daarna afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar stage in Groningen heeft ze zich naast haar specialisatie leerproblemen gericht op gedrags- en opvoedingsproblemen. Gedurende haar studie orthopedagogiek is ze met veel plezier werkzaam gebleven in het onderwijs. Elke is ONL dyslexiebehandelaar. 

Ik vind het een grote uitdaging om kinderen met hun unieke kwaliteiten zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in het onderwijs. Door samen te kijken naar de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van het kind, kan elk kind groeien en trots zijn op zichzelf!

LidvanNVO

 

E-mail Elke
 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

 

scheiding